วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สร้างแบบทดสอบติด blogger,facebook ด้วย google.docs

   เป็นการสร้างแบบทดสอบในหลากหลายแบบ สนใจทดลองสร้างได้ครับ
ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการสร้างแบบทดสอบปรนัย บอกเล่าดังนี้
1. เข้า google.com
2. เข้า google drive
3. คลิก "สร้าง"  คลิก "ฟอร์ม"
4. พิมพ์ชื่อข้อสอบของเรา เช่น ข้อสอบวิชา.......เรื่อง.........
5. เลือกพื้นหลังแบบไหน
 6. คลิกตกลง

 7. หัวข้อคำถามแรกให้พิมพ์เป็น ชื่อ  สกุล
     -ประเภทคำตอบให้คลิกแล้วเลือก "ข้อความ"
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ"
     - เสร็จสิ้น
8.  คลิกเพิ่มรายการ "คลิกเลือกจากรายการ"   พิมพ์หัวข้อคำถามว่า "ชั้น ม."
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ"ใส่ชั้นทีสอน (ถ้าสอนม.เดียวเลือกแบบข้อความก็ได้)
     - เสร็จสิ้น
9.  คลิกเพิ่มรายการ "คลิกเลือกจากรายการ"   พิมพ์หัวข้อคำถามว่า "ห้อง"
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ" ใส่ห้องที่lvo
     - เสร็จสิ้น
10.  คลิกเพิ่มรายการ "คลิกเลือกข้อความ"   พิมพ์หัวข้อคำถามว่า "เลขที่"
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ" 
     - เสร็จสิ้น

 
 11.  พิมพ์ข้อสอบไปทีละข้อพร้อมกับคลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ" 
       - เสร็จสิ้น  จนครบจำนวนข้อสอบที่ต้องการ
**ไม่ต้องกำหนดว่าข้อไหนถูกในตอนนี้
12   เมื่อพิมพ์เสร็จเราก็คลิก  "ส่งฟอร์ม"
13.  คัดลอก Link นำไปติดบล็อก
14.  คลิกเชื่อมโยงการตอบกลับ
15. คลิกสร้างใหม่ จะได้ดังภาพด้านล่างนี้16. ทำเฉลยหรือใบตรวจเพื่อให้คะแนนผู้เข้าสอนในหน้านี้
      -คลิกคอลัมน์ถัดจากข้อสอบข้อสุดท้าย ใส่สูตร
      -ว่า =IF(sheet1!F2="คำพิพากษาของศาล","1","0") อธิบายเพิ่มเติม sheet1 คือชื่อแผ่นงาน -ส่วน F2 ได้แก่เฉลยที่ถูกต้องที่เราพิมพ์เข้าไป ซึ่งต้องมาใส่ลงในเครื่องหมายคำพูดด้วยครับ ส่วนอื่น ๆ ปล่อยเหมือนเดิม
- เลื่อนไปในคอลัมน์ถัดไปทำข้อ 2 เช่นเดียวกัน
- ทำจนครบทุกข้อ
17. ทำการรวมคะแนน จากข้อแรกถงข้อแรกถึงข้อสุดท้าย ด้วยสูตร ดังนี้ =sum(K2:O2)ก อธิบาย k2 คือเฉลยข้อแรก O2 คือเฉลยข้อสุดท้ายของท่าน อย่าลืมเปลี่ยนให้ตรงกับแผ่นงานของท่านนะครับ k2 กับ O2 เป็นแค่ตัวอย่างที่กระผมแนะนำเท่านั้นนะครับ

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จ นักเรียนจะไม่ทราบคะแนน ครูจะเป็นผู้ประกาศคะแนนให้ทราบในภายหลัง วิธีการดูคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนสอบได้ ก็ใช้วิธีการโปรแกรม Excell นั่นเอง
-คลิกที่ k2 กด 
-กดปุ่ม shift ค้างไว้
-คลิก o2 (ช่องรวมหรือช่องsum)
-กด ชี้ mouse ที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างของช่อง o2 ช่อง sum 
-กดmouse ค้างเอาไว้
-ลาก mouse ให้ครอบคลุม จำนวนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้ามาทำข้อสอบแล้ปล่อย mouse
เราจะได้คะแนนของนักเรียนแต่ละคนครับ
-การประกาศอาจจะใช้เลขที่ หรือชื่อ ห้องเรียน และคะแนนที่สอบได้ครับ
-อย่าลืมเรียงข้อมูลห้องเรียนเสียก่อน
-ต่อไปเรียงเลขที่ของแต่ละห้องเรียนครับ
-แล้วจัดการประกาศได้เลยครับ โดยเป็นแผ่นงานละห้องก็ได้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
-อัพโหลดไฟล์ไปไว้บนเน็ต ใน google drive หรือ 4sync หรือ mega ก็ได้ หากยังไม่สมัครเป็นสมาชิก
ทั้งสามอย่างนี้ให้ไปดูวิธีการสมัครที่ krukaroon.blogspot.com ครับ
-หลังจากอัพโหลดไฟล์ขึ้นเน็ตแล้ว ทำการแชร์ไฟล์ แล้วคัดลอก Link นำไปแปะไว้หน้าบล็อกของคุณครูเท่านั้น นักเรียนก็สามารถดูประกาศผลการสอบได้แล้วครับ

ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น