วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แผนผังการออกพระราชบัญญัติ

  การออกพระราชบัญญัติ มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้คือ
  1. การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
  2. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
  3. การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
      เป็นการง่ายต่อการอธิบาย ถ้าหากนักเรียนได้ศึกษาจากแผนผังด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดจากแหล่งที่มา คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น