วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปรับปรุงบล็อกใหม่

      ช่วงปิดภาคสั้น ๆ นี้ ได้มีโอกาสสร้างบล็อกครูการุณย์ ขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่ง โดยให้มีเมนูแบบ Dropdown  อาศัย Template ฟรีบนเน็ตนั่นแหละ นำมาแก้ไข Code Html อีกทีหนึ่ง เพราะว่า
ถ้าให้ครูรุณย์เขียนเองทั้งหมด เป็นลมแน่ครับ
    แจ้งไปยังสมาชิกครูเครือข่าย socialmedia ให้ผลิตสื่อการสอนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
จริงในภาคเรียนที่ 2 นี้ สำหรับที่ถามกันมามากมายว่า เกียรติบัตรการอบรม จะมีมอบให้คุณครู
หรือไม่  ครูรุณย์ ได้เตรียมฉบับร่างไว้แล้วพร้อมพริ้น และมอบให้คุณครู แต่มีข้อแม้ว่า คุณครู
ที่ผลิตสื่อการสอนให้ได้อย่างน้อย 1 บทเรียน นะครับ ให้มีแบบทดสอบก่อนเรียน มีเนื้อหาสาระ
และมีแบบทดสอบหลังเรียน
    ท่านใดผลิตเสร็จแล้ว โพสไว้บล็อกเครือข่าย socialmedia ด้วยครับ สำหรับท่านใด ที่หากจะ
ให้มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เปิดภาคเรียนใหม่นี้ กะว่าจะนัดแนะคุณครูทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่ง
เผื่อใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือทำยังไม่ค่อยคล่อง จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และผลิตสื่อได้
ในภาคเรียนที่ 2 นี้นะครับ  สู้ ๆ นะครับทุกคน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น