วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม Socialmedia

ผู้ที่พัฒนาผลงานบล็อกเข้าหลักเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตรในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 หน้าตาเกียรติบัตรครับ

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทดลองสร้าง QR Code

QRCode