วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิธีใช้งาน Google.docs พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

   บริการฟรีจาก Google มีเครื่องมือไว้บริการคุณครูอย่างหลากหลาย วิธีการก็ไม่ยุ่งยาก ที่สำคัญคือ
สิ่งที่เราสร้างขึ้นจะอยู่บนอินเตอร์เน็ต นักเรียนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงสื่อของเราได้ไม่ว่าจะเวลาไหน
สถานที่ใด ก็ตาม ที่สำคัญถ้าหากคุณครูจะสร้างใบความรู้ ยังสามารถร่วมมือกันพิมพ์ แก้ไข ปรับปรุง ได้
สองคน สามคน แล้วแต่ว่าจะอนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาร่วมแก้ไข น่าสนใจมากทีเดียว อันที่จริง Google ได้ให้บริการเครื่องมือเหล่านี้ไว้นานแล้ว ได้ทั้ง word  powerpoint  excell  สร้างแบบสอบถาม
สมุดเยี่ยม  แบบประเมิน แบบทดสอบ ฯ คลิกศึกษาและสร้างสื่อการสอนกันได้ที่นี่จ้า

สร้างแบบทดสอบติด blogger,facebook ด้วย google.docs

   เป็นการสร้างแบบทดสอบในหลากหลายแบบ สนใจทดลองสร้างได้ครับ
ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการสร้างแบบทดสอบปรนัย บอกเล่าดังนี้
1. เข้า google.com
2. เข้า google drive
3. คลิก "สร้าง"  คลิก "ฟอร์ม"
4. พิมพ์ชื่อข้อสอบของเรา เช่น ข้อสอบวิชา.......เรื่อง.........
5. เลือกพื้นหลังแบบไหน
 6. คลิกตกลง

 7. หัวข้อคำถามแรกให้พิมพ์เป็น ชื่อ  สกุล
     -ประเภทคำตอบให้คลิกแล้วเลือก "ข้อความ"
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ"
     - เสร็จสิ้น
8.  คลิกเพิ่มรายการ "คลิกเลือกจากรายการ"   พิมพ์หัวข้อคำถามว่า "ชั้น ม."
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ"ใส่ชั้นทีสอน (ถ้าสอนม.เดียวเลือกแบบข้อความก็ได้)
     - เสร็จสิ้น
9.  คลิกเพิ่มรายการ "คลิกเลือกจากรายการ"   พิมพ์หัวข้อคำถามว่า "ห้อง"
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ" ใส่ห้องที่lvo
     - เสร็จสิ้น
10.  คลิกเพิ่มรายการ "คลิกเลือกข้อความ"   พิมพ์หัวข้อคำถามว่า "เลขที่"
     -คลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ" 
     - เสร็จสิ้น

 
 11.  พิมพ์ข้อสอบไปทีละข้อพร้อมกับคลิกกรอบสี่เหลี่ยม "คำถามที่ต้องตอบ" 
       - เสร็จสิ้น  จนครบจำนวนข้อสอบที่ต้องการ
**ไม่ต้องกำหนดว่าข้อไหนถูกในตอนนี้
12   เมื่อพิมพ์เสร็จเราก็คลิก  "ส่งฟอร์ม"
13.  คัดลอก Link นำไปติดบล็อก
14.  คลิกเชื่อมโยงการตอบกลับ
15. คลิกสร้างใหม่ จะได้ดังภาพด้านล่างนี้16. ทำเฉลยหรือใบตรวจเพื่อให้คะแนนผู้เข้าสอนในหน้านี้
      -คลิกคอลัมน์ถัดจากข้อสอบข้อสุดท้าย ใส่สูตร
      -ว่า =IF(sheet1!F2="คำพิพากษาของศาล","1","0") อธิบายเพิ่มเติม sheet1 คือชื่อแผ่นงาน -ส่วน F2 ได้แก่เฉลยที่ถูกต้องที่เราพิมพ์เข้าไป ซึ่งต้องมาใส่ลงในเครื่องหมายคำพูดด้วยครับ ส่วนอื่น ๆ ปล่อยเหมือนเดิม
- เลื่อนไปในคอลัมน์ถัดไปทำข้อ 2 เช่นเดียวกัน
- ทำจนครบทุกข้อ
17. ทำการรวมคะแนน จากข้อแรกถงข้อแรกถึงข้อสุดท้าย ด้วยสูตร ดังนี้ =sum(K2:O2)ก อธิบาย k2 คือเฉลยข้อแรก O2 คือเฉลยข้อสุดท้ายของท่าน อย่าลืมเปลี่ยนให้ตรงกับแผ่นงานของท่านนะครับ k2 กับ O2 เป็นแค่ตัวอย่างที่กระผมแนะนำเท่านั้นนะครับ

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จ นักเรียนจะไม่ทราบคะแนน ครูจะเป็นผู้ประกาศคะแนนให้ทราบในภายหลัง วิธีการดูคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนสอบได้ ก็ใช้วิธีการโปรแกรม Excell นั่นเอง
-คลิกที่ k2 กด 
-กดปุ่ม shift ค้างไว้
-คลิก o2 (ช่องรวมหรือช่องsum)
-กด ชี้ mouse ที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างของช่อง o2 ช่อง sum 
-กดmouse ค้างเอาไว้
-ลาก mouse ให้ครอบคลุม จำนวนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้ามาทำข้อสอบแล้ปล่อย mouse
เราจะได้คะแนนของนักเรียนแต่ละคนครับ
-การประกาศอาจจะใช้เลขที่ หรือชื่อ ห้องเรียน และคะแนนที่สอบได้ครับ
-อย่าลืมเรียงข้อมูลห้องเรียนเสียก่อน
-ต่อไปเรียงเลขที่ของแต่ละห้องเรียนครับ
-แล้วจัดการประกาศได้เลยครับ โดยเป็นแผ่นงานละห้องก็ได้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
-อัพโหลดไฟล์ไปไว้บนเน็ต ใน google drive หรือ 4sync หรือ mega ก็ได้ หากยังไม่สมัครเป็นสมาชิก
ทั้งสามอย่างนี้ให้ไปดูวิธีการสมัครที่ krukaroon.blogspot.com ครับ
-หลังจากอัพโหลดไฟล์ขึ้นเน็ตแล้ว ทำการแชร์ไฟล์ แล้วคัดลอก Link นำไปแปะไว้หน้าบล็อกของคุณครูเท่านั้น นักเรียนก็สามารถดูประกาศผลการสอบได้แล้วครับ

ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สร้างแบบทดสอบติด blogger,Facebook

  นั่งลองโน้นนี่นู้นุ๊ อยู่เรื่อย ๆในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2556 เป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอน จะได้นำความรู้ไปแนะนำเพื่อนครูอาจารย์อีกนั่นแหละ  และแล้วก็พอจะเจอของดี
อยู่หลายประการเอาสักอย่างก่อนก็แล้วกัน
   โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ สามารถนำไปติดบล็อก ติด facebook ได้อันนี้นับว่าน่าสนใจอยู่มากเหมือนกัน เพราะอะไรล่ะก็เพราะนักเรียนของเราใช้ facebook กันถ้วนหน้า ครูเราก็น่าจะนำ sheet  หรือใบความรู้ พร้อมด้วยแบบทดสอบไปแปะไว้บน facebook เพื่อให้นักเรียนใช้ socialmedia ในการเพิ่มเติมเสริมความรู้นั่นเอง  สมัยนี้อย่าไปกังวลแทนนักเรียนอีกเลยว่านักเรียนใช้สื่อไม่เป็น ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต นักเรียนเข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์ เรื่องนี้ที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นคุณครูของพวกเราเสียมากกว่า
    นี่นักเรียน ม.1 ก็จะได้รับแจก Tablet ในปีนี้แล้วล่ะ  พวกเราก็น่าจะสร้างแหล่งเรียนรู้เอาไว้รองรับ บรรดาลูกศิษย์ของเราบนอินเตอร์เน็ตได้แล้วครับ  สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับแจก Tablet นักเรียนก็มีอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน  ไอแพด  แอนดรอยซ์ ฯ กันถ้วนหน้าแล้วครับ
    คราวนี้บรรดาครูเราก็ไม่สู้จะสบอารมณ์เท่าไหร่ ที่เดินผ่านไปทางไหน ก็เห็นแต่ลูกศิษย์นั่งล้อมวงกันเดินเกมส์ออนไลน์ เล่นแชท เล่น facebook  นั่งผงกหัว ส่ายลำตัวซ้ายขวาจากการดู MV จะเห็นว่าบรรยากาศการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของศิษย์เราในอดีตที่นั่งล้อมวงกันอ่านหนังสือ ทำการบ้าน แทบจะไม่มี
เห็น  จะเห็นอยู่ประจำก็คือล้อมวงลอกการบ้านกันอย่างอุตลุด ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้
    เอาเป็นว่ามาสร้างสื่อการสอนกันเถอะครับ คุณครู ด้วยเจ้าตัว Quibblo  หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.quibblo.com/

2. สมัครสมาชิกก่อนนะครับ
3. เปิดอีเมล์ของเราทำการคลิกยืนยันการสมัครสมาชิกเสียก่อนครับ
4. คลิกสร้างแบบทดสอบ
5. เพิ่มจำนวนแบบทดสอบได้
6. เพิ่มจำนวนตัวเลือกได้ครับ
7. เสร็จแล้วนำ code ไปติดบล็อกได้เลยจ้า

พอเราทำแบบทดสอบแล้ว รายงานผลการสอบจะเป็นดังตัวอย่าง คลิก

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

pinterest เพื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจาก http://www.bu.ac.th/

สร้างสื่อการสอนรูปแบบใหม่กับ pinterest

  pinterest รีบสมัครสมาชิกและฝึกใช้กันนะจ๊ะ
 1. สมัครสมาชิก pinterest คลิกที่นี่ 
 2. รู้การใช้ pinterest
 3. รู้การใช้ pinterest (ต่อ)
 4. รู้การใช้ pinterest (ต่อ)

Pinterest  กำลังมาแรงสุด ๆ ในขณะนี้ 
[จะเป็นรองก็แต่  Facebook, Twitter และ YouTube เท่านั้น] ... จริงหรือ ???Pinterest is an online pinboard.  Organize and  share things you love.

คำอธิบาย  โซเชียล เน็ตเวิร์ค  Pinterest  ที่กำลังมาแรงนี้ได้ดี  เห็นจะเป็นบทความเรื่อง
"Pinterest โซเชียลเน็ตเวิร์คสุดเก๋ ที่กำลังมาแรงสุดๆ ไม่อยาก Out ต้องลอง !!"
จาก 
http://www.thaiware.com/m/review_view.php?id=161 
ซึ่งผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ  ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดว่า  

Pinterest  เปิดตัวปี 2010  และเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
    
Pinterest นั้นเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2010 และสามารถสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็ว โดยเติบโต
ถึง 4000% ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และติด 10 อันดับ เว็บโซเชียล เน็ตเวิร์คที่ควรเข้า มีผู้คน
เข้าใช้บริการเกือบ 40 ล้านคนต่อเดือน เป็นรองเพียงแค่ Facebook, Twitter และ Youtube เท่านั้น
ถึงขนาดมีคนกล่าวว่าเป็น "ก้าวต่อไปของโซเชียลเน็ตเวิร์ค" เลยทีเดียวเว็บไซต์นี้  ได้อธิบาย Pinterest  ต่อไปว่า
รูป ภาพต่างๆ ภาพถ่ายและวิดีโอ เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้อย่างง่ายตามตามเว็บไซต์ทั่วไป ด้วยการวางปุ่ม "Pin It" ไว้ที่เว็บบราวเซอร์ของเรา เราก็สามารถที่จะ "Pin" ทุกอย่างที่คุณเห็นในโลก
ออนไลน์ไว้บนหน้า "Pin Boards" ของคุณอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Pinterest ยังอนุญาตให้คุณ "Re-Pin" สิ่งต่างๆจากคนอื่นๆมาไว้ที่หน้า "Pin Boards" ของตัวเองได้อีกด้วย และแจ้งเตือนเมื่อมีการ "Re-Pin" สิ่งที่คุณ "Pin" ไว้ด้วย และแน่นอน เราสามารถกด Like และแสดงความเห็นลงไปในทุกสิ่งที่เรา "Pin" ได้อีกด้วย
Pinterest เป็นการเล่นคำระหว่าง Pin+Interest มีการวางคอนเซป คือการเอา Pin-Boards มารวมกับ Bookmark Online แล้วเปลี่ยนสิ่งต่างๆบนอินเตอร์เน็ตให้กลายเป็น "Things" สำหรับ "Things"
มันคือสิ่งที่กว้างมาก ไม่ว่าเราจะเจออะไร สิ่งนั้นก็กลายเป็น "Things" ได้หมด  และ Pinterest ก็เป็น
ศูนย์กลางที่จะเชื่อม "Things" เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ซึ่งจริงๆแล้วการ BookMark แบบ Online มีมานานแล้ว แต่ว่า Pinterest ปรับเปลี่ยนการแสดงผล
ทำทุกสิ่งให้กลายเป็นภาพ เพิ่มพื้นที่สำหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยน ทำให้สามารถประสบความสำเร็จ
ได้อย่างสวยงาม


สิ่งที่ Pinterest มี แต่ Facebook และ Twitter ไม่มี
Pinterest มีความคิดว่าภาพเพียง 1 ภาพ สามารถแทนคำพูดได้นับล้าน ทั้ง Twitter และ Facebook ต่างใช้คำพูดเป็นส่วนมากในการสื่อสาร ผู้ใช้จำเป็นต้องอ่านก่อนถึงจะรับข้อมูลได้ แต่ Pinterest ใช้ภาพในการสื่อสาร และใส่ตัวอักษรลงไปให้น้อยที่สุด ทำให้การมองหาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เพียงแค่มองผ่านๆก็สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้เจอ
Facebook เป็นสื่อที่ดีที่คุณจะมองหาคนที่ชื่นชอบในสิ่งเหมือนกัน หรือค้นหาบุคคลที่ชื่นชอบ แต่ว่า
Facebook มีการแสดงข้อมูลทีมากมายแต่ยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าจริงเท็จเพียงใด

ส่วน Twitter คุณจำเป็นที่จะต้องมองหาคำค้นหาที่เป็นกุญแจไปยังสิ่งที่ต้องการ และเมื่อค้นพบ
ยังต้องมองหาเป้าหมายจาก Feed ที่มีการอัพเดตอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

แต่ Pinterest ไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลในการค้นหา ด้วยการใช้ภาพสื่อไปยัง "Things" และเชื่อม
ทุกอย่างเข้าด้วยกัน เป็นกลุ่มเดียว ให้ความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่า

ในด้านการตลาด ทั้ง Facebook และ Twitter ต่างก็เป็นคู่แข่งที่สูสีกันครับ Facebook มี Like
ส่วน Twitter ก็มี Retweet สำหรับ Pinterest อาศัยการ Like และ Re-Pin ตรงจุดนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่

ก็มีข้อดี-ข้อเสียต่างกันไป อ้อ ลืมบอกไปอีกเรื่อง  ขณะนี้ Pinterest เป็นส่วนหนึ่งของ Timline ใน
Facebook แล้วครับพอเข้าใจ Pinterest ในเบื้องต้นแล้ว
ก็ขอเชิญลองเข้าไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองได้ที่
http://pinterest.com/

สำหรับวิธีใช้งานนั้น  บทความในเว็บไซต์นี้   http://www.thaiware.com/m/review_view.php?id=161 
ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในตอนท้ายด้วยเช่นกัน

แล้วคุณก็จะสามารถบอกได้ว่า  Pinterest  นั้น   มาแรงสุด ๆ ตามที่บอก  จริงหรือไม่ ?? 
อย่างไร ??


*******
อ้างอิง  :   บทความเรื่อง  "Pinterest โซเชียลเน็ตเวิร์คสุดเก๋ ที่กำลังมาแรงสุดๆ ไม่อยาก Out
    ต้องลอง !!"  จาก 
http://www.thaiware.com/m/review_view.php?id=161  
-  ขอขอบคุณ ภาพจาก   เว็บไซต์  http://pinterest.com/  
-  ขอขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/surasakc
 

เรือพระสงขลาประจำปี 2556

ได้มีโอกาสไปชมเรือพระปีนี้ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ซึ่งก็มีเรือพระไม่กี่ลำที่จอดให้ประชาชนร่วมทำบุญอยู่บริเวณสระบัวสงขลา จึงได้เก็บภาพเท่าที่มีนะครับมาฝากกัน หากดูไม่ชัดให้ไปดูใน Facebook krukaroon นะครับ

Powered by TripAdvisor

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปรับปรุงบล็อกใหม่

      ช่วงปิดภาคสั้น ๆ นี้ ได้มีโอกาสสร้างบล็อกครูการุณย์ ขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่ง โดยให้มีเมนูแบบ Dropdown  อาศัย Template ฟรีบนเน็ตนั่นแหละ นำมาแก้ไข Code Html อีกทีหนึ่ง เพราะว่า
ถ้าให้ครูรุณย์เขียนเองทั้งหมด เป็นลมแน่ครับ
    แจ้งไปยังสมาชิกครูเครือข่าย socialmedia ให้ผลิตสื่อการสอนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
จริงในภาคเรียนที่ 2 นี้ สำหรับที่ถามกันมามากมายว่า เกียรติบัตรการอบรม จะมีมอบให้คุณครู
หรือไม่  ครูรุณย์ ได้เตรียมฉบับร่างไว้แล้วพร้อมพริ้น และมอบให้คุณครู แต่มีข้อแม้ว่า คุณครู
ที่ผลิตสื่อการสอนให้ได้อย่างน้อย 1 บทเรียน นะครับ ให้มีแบบทดสอบก่อนเรียน มีเนื้อหาสาระ
และมีแบบทดสอบหลังเรียน
    ท่านใดผลิตเสร็จแล้ว โพสไว้บล็อกเครือข่าย socialmedia ด้วยครับ สำหรับท่านใด ที่หากจะ
ให้มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เปิดภาคเรียนใหม่นี้ กะว่าจะนัดแนะคุณครูทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่ง
เผื่อใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือทำยังไม่ค่อยคล่อง จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และผลิตสื่อได้
ในภาคเรียนที่ 2 นี้นะครับ  สู้ ๆ นะครับทุกคน